Rond 10 december (de Internationale Dag van de Rechten van de Mens) worden er wereldwijd brieven geschreven waarin om gerechtigheid wordt gevraagd voor mensen die ten onrechte gevangen zitten.
In Woudenberg werd dit jaar voor het eerst op drie locaties, sporthal De Camp, bij de voetbalvereniging en in het Cultuurhuis geschreven. Het was niet druk, maar wie in het Cultuurhuis kwam schrijven kon naar prachtige liederen luisteren waaronder natuurlijk het toepasselijke IMAGINE van John Lennon.
Uit handen van Anja Veltman ontvingen wij als bedankje mooie lichtzakjes van Amnesty International.